Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze oferty - dot. zapytania ofertowego na świadczenie usl ug schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubomino 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Stowarzyszenie Monar, Schronisko dla Osób Bezdomnych  - Markot w Marwałdzie, Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno   

 

Zapytanie ofertowe na swiadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubomino

Informacja wytworzona przez Magdalena Brążkiewicz dnia 18.10.2019
Opublikowana przez Magdalena Brążkiewicz dnia 15.11.2019. Odsłon 108, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony