Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  31864
>Informacje>Aktualności  15814
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  13937
>Prawo lokalne>Uchwały do 15.11.2018r.  11984
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  10727
>Prawo lokalne>Protokoły  7924
>Informacje>Ochrona Środowiska  5192
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  4305
>Podmioty>Rada Gminy  3945
>Informacje>FINANSE  3775
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy  3637
>Podmioty>Wójt Gminy  3597
>Prawo lokalne>Informacje  3509
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  3302
>Informacje>Przetargi 2014  3050
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy  2947
>Informacje>Przetargi 2011  2821
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  2642
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  2590
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  2585
>Informacje>Kontakty i współpraca  2585
>Informacje>Przetargi 2013  2541
>Informacje>Kierownicy Jednostek  2527
>Informacje>Dane teleadresowe  2512
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  2312
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Transmisje z obrad Rady Gminy  2194
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Składy Rady Gminy i Komisji  2107
>Informacje>Przetargi 2010  2016
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Uchwały Rady Gminy  1902
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  1857
>Informacje>Przetargi 2009  1788
>Informacje>Przetargi 2012  1728
>Świadczenia dla rodzin 2020/2021>Informacje  1721
>Informacje>Przetargi 2015  1703
>Informacje>Przetargi 2008  1703
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1653
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Interpelacje i zapytania  1652
>Informacje>Przetargi 2006  1637
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  1619
>Prawo lokalne>Statut Gminy  1514
>Informacje>Budżet Rok 2006  1493
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  1449
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Protokoły z sesji Rady Gminy  1445
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1434
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1414
>Informacje>Redakcja BIP-u  1363
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  1329
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  1211
>Informacje>Przetargi 2016  1209
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  1114
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  1057
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2020  1027
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  988
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  987
>Informacje>Spisy  969
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  957
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  936
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  927
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych  898
>Informacje>Przetargi 2005  873
>Informacje>Kontrole  870
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  869
>Informacje>Przetargi 2007  839
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  790
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  787
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  779
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  769
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  755
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  755
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  749
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  724
>Informacje>Budżet Rok 2008  720
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  719
Informacje>Zamówienia Publiczne>Plany zamówień publicznych  716
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  712
>Informacje>Budżet Rok 2009  707
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  707
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  696
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  684
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  677
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  677
Podmioty>WYBORY>Wybory Prezydenta RP 2020  671
>Informacje>Budżet Rok 2007  670
>Informacje>Petycje  660
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2019  656
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  653
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  643
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  640
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  634
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  617
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2017  616
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  613
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  610
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  608
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Gospodarowanie nieruchomościami  592
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  591
Załatwianie spraw>USC>Informacje  569
>Informacje>Polityka prywatności  566
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Wnioski do budżetu na 2020 rok.  558
>Informacje>Budżet Rok 2005  556
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  550
>GOPS Lubomino>Ogłoszenia  542
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  539
>Informacje>Budżet Rok 2010  528
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2018  512
>Podmioty>Wybory  510
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  508
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  494
>Prawo lokalne>Statut Gminy  489
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  478
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  472
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  465
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  457
>Świadczenia dla rodzin 2020/2021> Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin  447
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  440
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  439
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  421
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  343
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2019  339
>Podmioty>Informacje z działalności Wójta między sesjami  319
>Fundusz sołecki>Fundusz Sołecki 2019  317
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  315
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Rejestr Klubów Radnych  307
>GOPS Lubomino>Informacje ogólne  305
>KONSULTACJE SPOŁECZNE>Konsultacje społeczne projektów nowych statutów sołectw Gminy Lubomino.  292
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  291
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  290
>Dobry start 300+>Aktualności  288
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2019  286
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2018  274
Podmioty>WYBORY> WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019  274
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018  256
>Informacje>RAPORT O STANIE GMINY  240
>Zwrot podatku akcyzowego>Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku  238
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  233
>Informacje>Bilanse jednostek 2018  228
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  227
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW  219
>GOPS Lubomino>Budżet  187
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  182
>Informacje>Wybory ławników 2011  175
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO  164
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  161
>GOPS Lubomino>Struktura GOPS  156
>Spis rolny 2020>Informacje  148
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
>Fundusz sołecki>Fundusz Sołecki 2021  142
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  131
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019  127
>GOPS Lubomino>Akademia Rodziny  118
>Rejestry>Rejestr instytucji kultury  115
>Informacje>Bilanse jednostek 2019  113
>Rejestry>Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych  109
>GOPS Lubomino>Zamówienia Publiczne  107
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych w formie elektronicznej  98
>GOPS Lubomino>Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  95
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  93
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych  92
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  92
>Spis rolny 2020>Druki do pobrania  89
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  87
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
>Fundusz sołecki>Fundusz Sołecki 2020  70
>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021>Aktualności  70
>Deklaracja dostępności>Deklaracja  66
>Świadczenia dla rodzin 2020/2021>Oświadczenie-członek rodziny za granicą  66
>>Podmioty  62
>GOPS Lubomino>Ochrona Danych Osobowych (RODO)  62
>Zwrot podatku akcyzowego>Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku  56
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
>Deklaracja dostępności>Kontakt  36
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY  20
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Informacje>Zamówienia Publiczne  11
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  11
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat  4
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych w formie elektronicznej  2
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych w formie elektronicznej  2
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  1
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony