Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji w ramach konkursu ofert (wygasły...)

ZARZĄDZENIE Nr 63 /2010
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert na realizację zadań w roku 2010.

 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „WSPARCIE BENEFICJENTÓW POPRZEZ FUNDUSZ FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO MAŁYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU" w roku 2010 zarządzam o :


§ 1

Przyznaniu dotacji w wysokości 7000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie na realizację zadania pn. „WSPARCIE BENEFICJENTÓW POPRZEZ FUNDUSZ FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO MAŁYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU" - „ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBOMINIE WRAZ Z WYKONANIEM CZĘŚCIOWEGO REMONTU ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU" .


§ 2

Dotacja zostanie przekazana realizatorom zadania po podpisaniu umowy , w terminie zawartym w umowie.
Stowarzyszenie zobowiązane jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania w formie i terminie zawartym w umowie.

 

 


Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

 

 

 

 

 

 powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 30.09.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 30.09.2010. Wygasa 21.10.2010. Odsłon 2588
Wersja : 1 2 
Początek strony