FINANSE

Budżet Gminy Lubomino na rok 2021.

.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

Wieloletnie Prognoza Finansowa na lata 2021-2030.

.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021.

.
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2020 Utworzono: 17.11.2020

Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na

.
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2020 Utworzono: 17.11.2020

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2020 roku

.
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2020 Utworzono: 02.11.2020

Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się

.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2020 Utworzono: 31.08.2020

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres II kwartał 2020 roku.

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres II kwartał 2020 roku.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2020 Utworzono: 28.07.2020

Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino z

.
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2020 Utworzono: 05.05.2020

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres I kwartał 2020 roku.

.
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2020 Utworzono: 28.04.2020

Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za ro

.
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2020 Utworzono: 31.03.2020

Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2019

.
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2020 Utworzono: 31.03.2020

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za styczeń-grudzień 2019 roku

.
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2020 Utworzono: 24.02.2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino na lata 2020 - 2030.

.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2019 Utworzono: 23.12.2019

Budżet Gminy Lubomino na rok 2020.

.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2019 Utworzono: 23.12.2019

Zarządzenie w sprawie:Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na

.
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2019 Utworzono: 18.11.2019

Zarządzenie w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2020.

.
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2019 Utworzono: 18.11.2019

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres III kwartału 2019 roku.

.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 25.10.2019

Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się

.
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2019 Utworzono: 26.08.2019

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres II kwartału 2019 roku

.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2019 Utworzono: 19.07.2019

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino za 2018 rok.

.
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres I kwartał 2019 roku.

.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino

.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019

Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub

.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019

Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres styczeń - grudzień 2018 roku.

.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 22.02.2019

archiwum... Początek strony