Opinie RIO Olsztyn

Opinia o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę

.
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2021 Utworzono: 21.01.2021

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubomi

.
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2021 Utworzono: 21.01.2021

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu

.
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2020 Utworzono: 15.12.2020

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowe

.
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2020 Utworzono: 15.12.2020

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubomino na 2021

.
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2020 Utworzono: 15.12.2020

Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz

.
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2020 Utworzono: 08.09.2020

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Lubomino kredytu w kwocie 633.082,00 zł.

.
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2020 Utworzono: 23.06.2020

Opinia w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdania z wykonania b

.
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Lubomino kredytu w kwocie 1.910,000,00 zł.

.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2020 Utworzono: 29.04.2020

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubomi

.
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2020 Utworzono: 27.01.2020

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę

.
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2020 Utworzono: 27.01.2020

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowe

.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu

.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019

opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubomino na 2020

.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019

Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz

.
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2019 Utworzono: 10.09.2019

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udziele

.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 24.06.2019

opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino za

.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę

.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019

archiwum... Początek strony