Oświadczenia majątkowe 2013

 Przewodniczący Rady - Paweł Miąsko

Zastępca Przewodniczącego Rady - Marian Witkowski

Wójt Gminy - Andrzej Mazur

Sekretarz Gminy - Krystyna Błażewicz

Skarbnik Gminy - Maria Wojtczak

Radny - Balul Waldemar

Radna - Buszowiecka Beata

Radny - Dembowski Eugeniusz

Radny - Jurkiewicz Józef

Radny - Migryt Leszek

Radny Naguszewski Zdzisław

Radny - Sienkiewicz Stanisław

Radny - Sikora Jan

Radny - Stachura-Możejko Elżbieta

Radna - Szpyrka Małgorzata

Radny - Trojan Piotr

Radny - Wieczorek Adam

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie -  kierownik  Halina Radzińska

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie  - kierownik Teresa Piórko

Gimnazjum w Lubominie  - dyrektor  Maria Mazur

Zespół Szkół w Lubominie  - dyrektor Maria Sienkiewicz

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - dyrektor Jolanta Hernat

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy -  kierownik Małgorzata Kozioł 

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2014
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2014. Odsłon 725, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony