URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ

Kampania szczepimy się.

Kampania szczepimy się.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2021 Utworzono: 18.01.2021

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów !!!

.
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2021 Utworzono: 13.01.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.

.
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2021 Utworzono: 28.12.2020

Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2020 ro

.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2020 Utworzono: 03.12.2020

Deklaracja Solidarnościowa Rady Gminy Lubomino z Narodem Białoruskim.

.
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2020 Utworzono: 19.11.2020

Czasowe zamknięcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie oraz filii bibliotecznych w Wilczkowie

.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2020 Utworzono: 09.11.2020

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2020 Utworzono: 05.11.2020

Zarządzenie nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania

.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2020 Utworzono: 09.10.2020

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2020 Utworzono: 25.09.2020

Informacja o zmianie godziny zebrania wiejskiego w miejscowości Piotrowo.

.
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2020 Utworzono: 14.09.2020

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego- wrzesień 2020.

.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2020 Utworzono: 07.09.2020

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2020.

.
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2020 Utworzono: 02.09.2020

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

.
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2020 Utworzono: 19.08.2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli,

.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2020 Utworzono: 06.07.2020

INFORMACJA o przerwie wakacyjnej w pracach Rady Gminy Lubomino.

.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2020 Utworzono: 02.07.2020

Zarządzenie nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań pu

.
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2020 Utworzono: 30.06.2020

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2020 Utworzono: 28.05.2020

Zarządzenie Nr 0r 120.14.2020 Wójta Gminy Lubomino z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dn

.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2020 Utworzono: 04.06.2020

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 do dni

.
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2020 Utworzono: 29.05.2020

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2020 Utworzono: 28.05.2020

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2020 Utworzono: 28.05.2020

Komunikat w sprawie wprowadzenia ograniczonej obsługi interesantów Urzędu Gminy Lubomino.

.
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2020 Utworzono: 19.05.2020

Informacja o przedłużeniu okresu czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w

.
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2020 Utworzono: 08.05.2020

Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino uchylające Zarządzenie Nr Or.120.5.2020 z dnia 31 marca 2020 roku w

.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2020 Utworzono: 06.05.2020

Informacja o uruchomieniu działalności Klubu Dziecięcego EKO-MALUCH w Rogiedlach z dniem 25 maja 202

.
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2020 Utworzono: 05.05.2020

Zarządzenie w sprawie ograniczenia działalności Przedszkola Samorządowego w Lubominie z oddziałami z

.
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2020 Utworzono: 05.05.2020

Wydłużenie terminu składania ofert dla organizacji pozarządowych do 29 maja 2020 roku.

.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2020 Utworzono: 30.04.2020

Komunikat o przedłużeniu terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szk

.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2020 Utworzono: 27.04.2020

Informacja o przedłużeniu okresu czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w

.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2020 Utworzono: 27.04.2020

Zmiana zasad bezpieczeństwa od 20 kwietnia 2020 roku.

.
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2020 Utworzono: 17.04.2020

Komunikat o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach

.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2020 Utworzono: 16.04.2020

Informacja o zawieszeniu czasowo działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy do dnia 24 kw

.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2020 Utworzono: 16.04.2020

Informacja dotycząca sposobu komunikacji z Urzędem Gminy Lubomino

.
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2020 Utworzono: 07.04.2020

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z KORONAWIRUSEM.

.
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2020 Utworzono: 06.04.2020

Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Lubomino.

.
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2020 Utworzono: 02.04.2020

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem w Polsce.

.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2020 Utworzono: 01.04.2020

Przedłużenie terminu składania ofert dla organizacji pozarządowych do 30.04.2020r.

.
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2020 Utworzono: 30.03.2020

KOMUNIKAT Wójta Gminy Lubomino o zawieszeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2020 Utworzono: 27.03.2020

Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szc

.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2020 Utworzono: 27.03.2020

Informacja o przedłużeniu okresu czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w

.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2020 Utworzono: 25.03.2020

Informacja o zamknięciu dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie oraz Filii Bibliot

.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2020 Utworzono: 25.03.2020

INFORMACJA o działaniu telefonicznej pomocy dla osób odczuwających psychologiczne konsekwencje w zwi

.
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2020 Utworzono: 23.03.2020

Informacja o zawieszeniu czasowo działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.

.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020

Informacja o zamknięciu dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie i Filii Bibliotecz

.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020

Komunikat o czasowym zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Lubomino.

.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020

KOMUNIKAT Wójta Gminy Lubomino z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie.

.
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2020 Utworzono: 12.03.2020

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

.
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2020 Utworzono: 21.02.2020

Obwieszczenie Wojewody Warmiński-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

.
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2020 Utworzono: 15.01.2020

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środo

.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 30.12.2019

Informacja o kandydatach na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowisk

.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2019 Utworzono: 19.12.2019

Zarządzenie Or.120.25.2019 w sprawie: skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 roku.

.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2019 Utworzono: 10.12.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w

.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019

Projekt rocznego Program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 07.11.2019

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2019 Utworzono: 15.10.2019

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego – wrzesień 2019 r.

.
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2019 Utworzono: 06.09.2019

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2019 Utworzono: 19.08.2019

KAMPANIA 500+

.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2019 Utworzono: 27.06.2019

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi

.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019

Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym.

.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2019 Utworzono: 30.05.2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019

Harmonogram wydarzen kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych organizowanych na tereni

.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2019 Utworzono: 22.05.2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019

UWAGA!!! Od 1 stycznia 2019 roku zmiana zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.

.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019

oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicz

.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019

Informacja Lekarza Weternarii dotycząca ASF

Informacja dla chodowców świń
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 25.01.2019

Informacja o zmianie zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lidzbarskim.

.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.

.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018

archiwum... Początek strony