Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXI/219/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino”.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1

Numer: XXXI/216/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino dla obrębów Lubomino, Wilczkowo, Wolnica.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1

Numer: XXXI/217/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino obręb Wilczkowo.
Informacja wytworzona przez dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1

Numer: XXXI/215/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino obręb Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1

Numer: XXXI/218/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasu za ochronny.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 2

Numer: XXXI/211/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028.
Załączniki:
XXXI.211.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1

Numer: XXXI/210/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1

Numer: XXXI/212/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
określenia stawek podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1

Numer: XXXI/214/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Załączniki:
XXXI.214.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1

Numer: XXXI/213/2018, Z dnia: 15.11.2018

, Zmieniana:  
zmian w statucie Gminy Lubomino;
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1

Numer: XXX/205/2018, Z dnia: 04.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1

Numer: XXX/209/2018, Z dnia: 04.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1

Numer: XXX/206/2018, Z dnia: 04.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028.
Załączniki:
XXX.206.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1

Numer: XXX/204/2018, Z dnia: 04.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Bieniewo.
Załączniki:
XXX.204.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1

Numer: XXX/207/2018, Z dnia: 04.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasu za ochronny.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony