Interpelacje i zapytania

ZAPYTANIE dot. terenu z zabudowaniami po hydroforni w miejscowości Zajączki.

.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2019 Utworzono: 28.10.2019

ZAPYTANIE dot. drogi w Rogiedlach na którą złożono wniosek w ramach FDS.

.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 28.10.2019

Interpelacja w sprawie przedstawienia imiennych miesięcznych dochodów Radnych z tytułu pełnienia fun

.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2019 Utworzono: 06.03.2019

ZAPYTANIE dot. placu zabaw w miejscowości Świękity.

.
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2019 Utworzono: 11.10.2019

ZAPYTANIE dotyczące Dożynek Gminnych organizowanych w latach 2014 - 2018.

.
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2019 Utworzono: 30.08.2019

ZAPYTANIE dotyczące podpisania umowy ze schroniskiem

.
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2019 Utworzono: 30.08.2019

ZAPYTANIE dotyczące umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 24.05.2019

ZAPYTANIE dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Świękity.

.
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019

ZAPYTANIE dotyczące kolejnego wyjaśnienia dlaczego podczas Żałoby Narodowej ogłoszonej przez Prezyd

.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2019 Utworzono: 16.04.2019

INTERPELACJA w sprawie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdo

.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 28.03.2019

INTERPELACJA dotycząca ogrodzenia oraz parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Lubominie.

.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2019 Utworzono: 28.03.2019

INTERPELACJA dotycząca gałęzi drzew na zakręcie ulicy Warmińskiej oraz Baranowskiego prowadząca na d

.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2019 Utworzono: 28.03.2019

INTERPELACJA dotycząca budowy chodnika przy ul. Konopnickiej oraz przygotowania Radzie Gminy

.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2019 Utworzono: 28.03.2019

ZAPYTANIE w sprawie ponownego wyjaśnienia braku flag narodowych z kirem na budynku Urzędu Gminy w dn

.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 21.03.2019

INTERPELACJA dotycząca stanu drogi nr 507 i podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na

.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2019 Utworzono: 28.03.2019

INTERPELACJA dotycząca części budynku położonego na działce nr 233 w miejscowości Wilczkowo.

.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 28.03.2019

INTERPELACJA dotycząca spraw sądowych z powództwa Gminy Lubomino oraz przeciwko Gminie Lubomino.

.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2019 Utworzono: 28.03.2019

ZAPYTANIE w sprawie braku flag narodowych z kierem na budynku Urzędu Gminy w dniach Żałoby Narodow

.
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 12.03.2019

ZAPYTANIE w sprawie blokowania i usuwania komentarzy pod transmisjami z obrad Rady Gminy Lubomino.

.
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2019 Utworzono: 12.03.2019

archiwum... Początek strony