GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

BIOODPADY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

BIOODPADY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ do kwietnia będą odbierane co 2 tygodnie – CO DRUGI PIĄTEK OD 29.01.2021 R.
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2021 Utworzono: 21.01.2021

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2021 ROK

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2021 ROK
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2021 Utworzono: 30.12.2020

Informacja o osiągniętych pozionach recyklingu w roku 2019

Informacja o osiągniętych pozionach recyklingu w roku2019
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2020 Utworzono: 30.11.2020

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2020 Utworzono: 29.09.2020

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ZGOK (selektywna zbiórka odpadów)

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ZGOK (selektywna zbiórka odpadów)
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2019 Utworzono: 06.12.2019

Wtwóz nieczystości płynnych

Informacja dotycząca podmiotów posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Lubomino.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2020 Utworzono: 18.01.2019

Informacja dotycząca podmiotu odbierającego folię po balotach rolniczych

Informacja dotyczaca odbioru folii po balotach
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2019 Utworzono: 09.01.2019

Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

informacja
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2019 Utworzono: 20.12.2017

Informacja dotycząca segregacji odpadów

Informacja dotycząca segregacji odpadów
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019

Harmonogram na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 21.12.2018

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 07.08.2018

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi m

informacja
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017

archiwum... Początek strony