Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXII/160/2021, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXII/163/2021, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji rady Gminy Lubomino na rok 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXII/161/2021, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXII/162/2021, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Lubomino na lata 2021-2026.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXI/158/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogiedle, gmina Lubomino na okres powyżej trzech lat.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XXI/151/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XXI/153/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XXI/157/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XXI/156/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XXI/155/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XXI/150/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XXI/152/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XXI/159/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XXI/154/2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2020 – 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: XX/144/2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.11.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
Początek strony