Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie

 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej    

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,    

z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

·        adres email: fundusze@lubomino.ug.gov.pl;

·        telefonicznie 089-532-44-59;

·        lub pisemnie na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.    

Podstawa prawna: art.37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE.

 

  

Informacja wytworzona przez Magdalena Brążkiewicz dnia 01.08.2019
Opublikowana przez Magdalena Brążkiewicz dnia 01.08.2019. Odsłon 63, Wersja 1drukuj
 
Początek strony