Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: L/12/2021, Z dnia: 01.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczkowo, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: L/11/2021, Z dnia: 29.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: L/10/2021, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2021 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: L/8/2021, Z dnia: 25.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie: zamiany nieruchomości
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.01.2021 , wersja 1

Numer: L/9/2021, Z dnia: 25.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.01.2021 , wersja 1

Numer: L/7/2021, Z dnia: 22.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w udziel 1/2 części zabudowanej budynkiem gospodarczym na działce nr 135 o pow. 0,4061 ha obręb Bieniewo, stanowiącego własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.01.2021 , wersja 1

Numer: L/6/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2021 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2021 , wersja 1

Numer: L/5/2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2021 , wersja 1

Numer: L/4/2021, Z dnia: 15.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2021 , wersja 1

Numer: L/3/2021, Z dnia: 08.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lubomino, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. netto.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.01.2021 , wersja 2

Numer: L/2/2021, Z dnia: 07.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Lubomino na rok 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.01.2021 , wersja 1

Numer: L/1/2021, Z dnia: 07.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.01.2021 , wersja 1

Numer: L/100/2020, Z dnia: 31.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2021 , wersja 1

Numer: L/97/2020, Z dnia: 31.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2021 , wersja 1

Numer: L/99/2020, Z dnia: 31.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020-2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2021.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 53  prawy
Początek strony