Petycje

Informacje ogólne o sposobie składania i rozpatrywania petycji.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017r., poz. 1123)

PETYCJA dotycząca drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo-Smolajny.

PETYCJA dotycząca dróg w obrębie Piotrowa.

Odpowiedź na petycję dotyczącą drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo- Smolajny.

Odpowiedź na petycję dotyczącą dróg w obrębie Piotrowa.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017.

Wniosek o opublikowanie  petycji na stronie internetowej - Wzorowa Łazienka

Wniosek o opublikowanie petycji na stronie internetowej - efektywnośc energetyczna

PETYCJA dotycząca uwględnienia w planie inwestycyjnym gminy wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Konopnickiej w Lubominie. 

Odpowiedź na petycję dotyczącą uzwględnienia w planie inwestycujnym gminy wykonanie chodnika przy ul. Konopnickiej w Lubominie.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018.

PETYCJA mieszkańców Gminy Lubomino w sprawie wyborów do jednostek pomocniczych gminy.

Odpowiedź na petycję w sprawie wyborów do jednostek pomocniczych gminy.

PETYCJA mieszkańców Rogiedli w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino obręb Rogiedle. 

Odpowiedź na petycję  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino obręb Rogiedle

Wniosek o opublikowanie petycji na stronie internetowej - koszty poniesione w związku z korzystaniem usług telekomunikacyjnych.

PETYCJA dotycząca płatności bezgotówkowych.

Odpowiedż na petycję dotyczącą płatności bezgotówkowych. 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019.

Petycja dotycząca usunięcia progu zwalniającego umiejscowionego na drodze gminnej nr 116043N.

Uchwała Nr XX/147/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usunięcia progu zwalniającego umiejscowionego na drodze gminnej nr 116043N.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.02.2018
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.11.2020. Odsłon 661, Wersja 22drukuj
Wersja : lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Początek strony